WindNu, March 2015 (Dutch)

24th March 2015

De eis van provincie Noord-Holland om voor elke nieuw geplaatste windturbine twee oudere windturbines te saneren hindert het van de grond krijgen van nieuwe projecten. De eigenaren van oude windturbines hebben zich verenigd en willen hun windturbines niet kwijt. er....lees meer